مدل بونسا کروم:

این مدل با ظرافت و نقش و نگار منحصر به فردش…