مدل امپریال:

این مدل با ظرافت و نقش و نگار منحصر به فردش…

امپریال|شیرآلات|ایران یک نما
امپریال|شیرآلات|ایران یک نما
امپریال|شیرآلات|ایران یک نما
امپریال|شیرآلات|ایران یک نما